Blanco 401895 33" x 19" Ikon Composite Single Bowl Farmhouse Kitchen Sink, Anthracite